BUSINESS INTELLIGENCE - DATA WAREHOUSING - ETL


Business Intelligence - Data Warehousing - ETL - Reporting

Konsulting, szkolenia i obszary specjalizacji

IBM Infosphere Datastage
  Jesteśmy ekspertami w projektowaniu procesów ETL w narzędziu IBM Infosphere Datastage (wersja Server i Enterprise).
  Nasza oferta obejmuje następujące usługi
 • Projektowanie hurtowni danych zasilanych procesami ETL Datastage, migracje danych i procesy czyszczenia danych
 • Implementacja projektów biznesowych i tworzenie nowych rozwiązań zgodnie ze specyfikacją funkcjonalną
 • Upgrade do nowszych wersji Datastage - znamy Datastage począwszy od wersji Informix Datastage 4.0 do wersji bieżących
 • Szkolenia Datastage po Polsku - administracja środowiskiem, development, najlepsze praktyki (best practices) i pomoc w standaryzacji procesu tworzenia jobów Datastage
 • Analiza istniejących środowisk Datastage i optymalizacja procesów ETL - joby i sekwencje Datastage
 • Tworzenie komponentów niestandardowych - dostosowanych do specyfiki biznesu (np. tworzenie komponentów Datastage do ładowania ekstraktów o nietypowej strukturze)
 • Optymalizacja i poprawa wydajności Datastage - w połączeniu ze specyfiką bazy danych (Oracle, Teradata, MySQL, MS Sql Server)
IBM Cognos
  Rozwiązania Cognos Enterprise Performance Management:
 • Cognos 8 Business Intelligence - modelowanie metadanych (Framework manager), tworzenie raportów, analiz i kostek OLAP, portal Cognos Connection
 • Cognos 7 PowerPlay and PowerPlay Transformer - modelowanie powercubes, optymalizacja, automatyzacja
 • Migracja z Cognos 7 do Cognos 8 BI

Pentaho Open Source BI
  Wykorzystujemy darmowe narzędzia Pentaho do tworzenia kompleksowych i niskobudżetowych systemów Business Intelligence.
  Dzięki użyciu platformy Pentaho OSBI organizacje uzyskują kompleksową platformę Business Intelligence - pokrywającą obszary przetwarzania danych, przechowywania danych w hurtowni i raportowania. Platforma tego typu składa się z następujących elementów:
 • Kokpity managerskie (Dashboards) osadzone na portalu informacyjnym
 • Raportowanie - zarówno statyczne jak i dynamiczne
 • Wielowymiarowe analizy oparte na kostkach OLAP
 • Eksploracja danych, drążenie danych
 • Procesy ETL zasilające hurtownię danych i integracja danych

Pozostałe narzędzia Business Intelligence wspierane przez GoliInfo
 • Informatica PowerCenter
 • Microsoft Business Intelligence - SSIS ETL, Reporting Services, Analysis Services, wykorzystanie Microsoft Excel w BI
 • SAP Business Objects, Crystal Reports, integracja SAP BW - Business Objects
 • Oracle business intelligence
 • Teradata Enterprise Data Warehouse
 • SAS