BUSINESS INTELLIGENCE - DATA WAREHOUSING - ETL


Business Intelligence - Data Warehousing - ETL - Reporting

Kompetencje

  Posiadamy silne kompetencje w następujących obszarach Business Intelligence:
 • Architektura hurtowni danych, projektowanie, analiza i implementacja
 • Przetwarzanie ETL - Integracja danych, migracje danych, czyszczenie danych i zarządzanie jakością danych
 • Raportowanie, Dostarczanie informacji biznesowej, wizualizacje i kokpity managerskie
 • OLAP - analizy wymiarowe i raportwanie 'na żądanie'
 • Zarządzanie wydajnością organizacji - rozwiązania performance management składające się z kokpitów managerskich, zrównoważonych kart wyników (balanced scorecard), narzędzi do raportowania i analiz oraz narzędzi do planowania i budżetowania.


Technologie

  Posiadamy doświadczenie i wiedzę ekspercką we wdrażaniu hurtowni danych opartych na następujących technologiach:
 • Informatica PowerCenter ETL
 • IBM Infosphere - Datastage, QualityStage, Information Analyzer, Business Glossary i inne aplikacje wspierające proces zarządzania danymi, w tym narzędzia ETL do ekstrakcji, transformacji i ładowania danych
 • IBM Cognos 10 - Dostarczamy kompleksowych rozwiązań business intelligence i wsparcia dla narzędzi Cognos 8 / Cognos 10 BI i Cognos PowerPlay oraz PowerPlay Transformer
 • Denodo Data Virtualization - wirtualizacja danych
 • Data Vault - modelowanie hurtowni danych przy pomocy metodologii data vault
 • Tableau Desktop, Tableau Server - integracja z narzędziami wirtualizacji danych, ze źródłami Big Data
 • AWS Amazon Redshift - w tym ładowanie lambda, procesy S3, integracja z big data
 • SAP Business Objects, Crystal Reports, integracja Business Objects z SAP BW
 • Hurtownie danych Oracle i Teradata
 • Pentaho - OpenSource Business Intelligence, m.in. analizy Mondrian OLAP, Raportowanie, Dashboards (kokpity managerskie), modelowanie procesów ETL w Pentaho Data Integration
 • Microsoft Business Intelligence - SQL Server Integration Services, Analysis Services, Reporting Services, wykorzystanie Microsoft Excel w Business Intelligence.
 • Systemy BI oparte na bazach danych lub hurtowniach danych open source, takich jak MySQL, PostgreSQL, FireBird czy InfoBright