BUSINESS INTELLIGENCE - DATA WAREHOUSING - ETL


Business Intelligence - Data Warehousing - ETL - Reporting

Dla kogo?

  Typowe przypadki, dla których wdrożenie Pentaho Open Source Business Intelligence będzie z pewnością dobrą inwestycją:
 • Firma należąca do MŚP (Małe lub średnie przedsiębiorstwo), o profilu przemysłowym, handlowym lub usłgowym.
 • Firma posiada kilka systemów źródłowych, które działają niezależnie od siebie i nie ma możliwości porównania danych z różnych systemów.
 • Pracownicy tworzą we własnym zakresie szereg arkuszy kalkulacyjnych mających na celu zaspokoić potrzeby informacyjne. Nikt w organizacji (poza autorem) nie wie ile jest tych arkuszy jak są stworzone.
 • Ubogie/niewystarczające funkcje wizualizacji i raportowania w już wdrożonych aplikacjach
 • Gdy firma już posiada licencje na inne narzędzia Business Intelligence (komercyjne), w większości przypadków można je uzupełnić o narzędzia Pentaho. Najczęściej wykorzystywane jest w takim przypadku narzędzie ETL Pentaho Data Integration.

Architektura platformy Business Intelligence opartej na rozwiązaniach Open Source

  Platformy business intelligence do zarządzania wydajności organizacji składają się z następujących modułów:
 • Baza danych / Hurtownia Danych
 • Przetwarzanie ETL zasilające hurtownię
 • Platforma (Serwer) Business Intelligence, a w tym:
  - Portal
  - Dashboardy / Kokpity managerskie
  - Reportowanie statyczne i ad-hoc
  - Analizy wielowymiarowe OLAP
  - Zrównoważone karty wyników (scorecards) i KPI (opcjonalnie)
 • Planowanie i budżetowanie (opcjonalnie)
 • Aplikacje deweloperskie do modelowania metadanych, tworzenia raportów i analiz oraz do zarządzania środowiskiem


W naszej ofercie znajdują się między innymi poniższe darmowe rozwiązania pokrywające następujące obszary Business Intelligence:
Moduł Aplikacje open source
Hurtownia Danych MySQL
PostreSQL
Firebird
Infobright
ETL Pentaho Data Integration (Kettle)
Platforma BI z Portalem Pentaho BI Server
Raportowanie Pentaho Report Designer
Analizy OLAP Pentaho Analysis
Mondrian
Aplikacje deweloperskie Toad
Schema Workbench
Pentaho Design Studio


Szkolenia i konsultacje Pentaho

  Z reguły szkolenia użytkowników są częścią wdrożenia projektu u klienta, jednak po wcześniejszym uzgodnieniu prowadzimy również szkolenia i warsztaty generyczne Pentaho.
  Oferujemy następujące szkolenia open source business intelligence:
 • Platforma i architektura Pentaho BI
 • Modelowanie procesów ETL w Pentaho Data Integration
 • Analizy Pentaho - modelowanie schematów OLAP, agregacje i analiza danych
 • Raportowanie Pentaho - modelowanie metadanych, raporty ad-hoc, raporty statyczne
 • Tworzenie rozwiązań spersonalizowanych - Pentaho Design Studio